Važno
EVIDENCIJA ZADRUGA I ZADRUŽNIH SAVEZA ANALIZA ZADRUGARSTVA U RH PLAN ZA DESETLJEĆE ZADRUGA MEĐUNARODNI DAN ZADRUGA KVIZ - ŠTO ZNATE O ZADRUGARSTVU?
Anketa

Mislite li da bi označavanje hrvatskog zadružnog proizvoda doprinijelo prepoznatiljivosti i konkurentnosti zadružnog proizvoda na tržištu?

Rezultati
Usluge
Stručna pomoć i savjetovanje

Pružamo stručnu pomoć i usluge savjetovanja vezano za način organiziranja i funkcioniranja zadruga i njihovog poslovanja, pomoć prilikom postupka osnivanja zadruga i izrade pravnih akata kod osnivanja, tumačimo primjenu Zakona o zadrugama, promičemo i zastupamo interese zadruga i zadružnih saveza prema tijelima državne uprave i lokalne i područne samouprave, dajemo mišljenja i prijedloge državnim tijelima kod donošenja propisa iz područja zadrugarstva, te mjera ekonomske, socijalne i porezne politike vezanih za zadrugarstvo.

Možete nam se obratiti na telefon: 01 487 00 50 i 487 00 54, e-mail:  info@zadruge.coop, a možete dogovoriti i sastanak u uredima Centra.

Copyright © 2019 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo. Sva prava pridržana.