Važno
EVIDENCIJA ZADRUGA I ZADRUŽNIH SAVEZA ANALIZA ZADRUGARSTVA U RH PLAN ZA DESETLJEĆE ZADRUGA MEĐUNARODNI DAN ZADRUGA KVIZ - ŠTO ZNATE O ZADRUGARSTVU?
Anketa

Mislite li da bi označavanje hrvatskog zadružnog proizvoda doprinijelo prepoznatiljivosti i konkurentnosti zadružnog proizvoda na tržištu?

Rezultati
Što je zadruga i kako je osnovati?

Što je zadruga?

Zadruga je, kao poseban pravni oblik, definirana Zakonom o zadrugama („Narodne novine“, broj 34/11., 125/13. i 76/14.) kao dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana.

Član zadruge je osoba koja neposredno sudjeluje u radu zadruge, posluje putem zadruge ili koristi njezine usluge ili na drugi način neposredno sudjeluje u ostvarenju ciljeva zbog kojih je zadruga osnovana.

Iz same definicije zadruge i njenog člana razvidno je da zadruga i članovi zapravo čine jedinstveni gospodarski subjekt, koji počiva upravo na radu članova zadruge.

Svrha zadruge je ostvarivanje i promicanje gospodarskih interesa članova zadruge, a ne stjecanje profita, kao što je slučaj u društvima kapitala. U društvima kapitala maksimalizira se rezultat poslovanja, a u zadrugama rezultat svakog člana - zadrugara.

 

Međunarodna zadružna načela?

Zadruge su gospodarski subjekti koji se od ostalih pravnih subjekata razlikuju i po funkcioniranju po međunarodnim zadružnim načelima, koja su usvojena na Generalnoj skupštini Međunarodnog zadružnog saveza održanoj 1995. u Manchesteru:

1. Dragovoljno i otvoreno članstvo

 • članstvo u zadruzi je dragovoljno i otvoreno prema svim osobama koje vide mogućnost rada i sudjelovanja u radu putem zadruge, te prihvate pravila zadruge

2. Nadzor poslovanja od strane članova

 • zadruga je demokratsko društvo osoba čiji rad nadziru njezini članovi koji na skupštinama odlučuju po modelu jedan član -jedan glas bez obzira na opseg poslovanja putem zadruge

3. Gospodarsko sudjelovanje članova zadruge i raspodjela 

 • članovi sudjeluju u radu i doprinose razvoju zadruge, nije dovoljno samo uplatiti članski ulog i tako postati član zadruge, nužno je aktivno sudjelovanje u radu zadruge

4. Samostalnost i neovisnost 

 • kao samostalna i neovisna pravna osoba zadruga se u pravnom prometu oslanja na rad svojih članova i zadružne resurse, pod neposrednim nadzorom svojih članova

5. Obrazovanje, stručno usavršavanje i informiranje članova zadruge 

 • nužno je da članovi budu dobro educirani kako bi mogli donositi valjane odluke i kako bi pridonijeli razvitku svoje zadruge

6. Suradnja među zadrugama 

 • zadruge služe svojim članovima i jačanju zadružnog sustava povezivanjem i suradnjom na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

7. Briga za zajednicu 

 • uspješnim poslovanjem zadruge doprinosi se poboljšanju uvjeta života članova zadruge, pa tako i održivom razvoju okruženja i lokalne zajednice

 

Zašto zadruga?

 • zajednički nastup na tržištu
 • veći subjekt - jače pregovaračke pozicije
 • niži troškovi nastupa na tržištu
 • niži troškovi poizvodnje
 • povoljnija nabava repromaterijala
 • zajedničko skladište
 • zajednički strojevi
 • zajednički marketing
 • konkurentnost
 • zadruga ne kumulira profit, nego povećava cijenu proizvoda članovima, snižava cijenu usluga članovima, povećava cijenu rada kod radničkih zadruga

 

Tijela zadruge?

 • Skupština
 • Nadzorni odbor
 • Upravitelj

      Skupština   

 • najviše tijelo u zadruzi, čine ju svi članovi zadruge
 • donosi pravila zadruge, bira i opozva predsjednika skupštie, upravitelja, članove nadzornog odbora, donosi poslovni i financijski plan zadruge, odlučuje o raspolaganju imovinom, o raspodjeli dobiti....
 • odlučivanje po načelu jedan član jedan glas

      Nadzorni odbor

 • nadzor nad zakonitošću vođenja poslova zadruge, raspravlja GFI i izvješća o radu, daje mišljenje o raspodjeli dobiti...

      Upravitelj

 • predstavlja i zastupa zadrugu, vodi poslove zadruge

 

Osnivanje zadruge?

Zadruge se osnivaju sukladno odredbama Zakona o zadrugama.

Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača koji su potpuno poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe, a svaki osnivač unosi osnovni članski ulog koji ne može biti manji od 1000,00 kn.


Redoslijed radnji prilikom osnivanja zadruge:

 1. Osnivačka skupština zadruge
 2. Donošenje osnivačkog akta - pravila zadruge (dostupna na zahtjev)
 3. Ovjeravanje dokumentacije kod javnog bilježnika
 4. Uplata članskih uloga
 5. Prijava u registar Trgovačkog suda
 6. Izrada pečata
 7. Prijava u registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku
 8. Prijava u Evidenciju zadruga i zadružnih saveza (EZ obrazac)
 9. Otvaranje poslovnog računa zadruge

 

Upućujemo Vas da pročitate tumačenje članka 34. Zakona o zadrugama.

 

Za detaljnije informacije slobodno nam se obratite na telefon 01 487 00 53.

Copyright © 2019 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo. Sva prava pridržana.