Važno
EVIDENCIJA ZADRUGA I ZADRUŽNIH SAVEZA ANALIZA ZADRUGARSTVA U RH PLAN ZA DESETLJEĆE ZADRUGA MEĐUNARODNI DAN ZADRUGA KVIZ - ŠTO ZNATE O ZADRUGARSTVU?
Anketa

Mislite li da bi označavanje hrvatskog zadružnog proizvoda doprinijelo prepoznatiljivosti i konkurentnosti zadružnog proizvoda na tržištu?

Rezultati
O nama

HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO

Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo osnovan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama („Narodne novine“,broj 76/14.) kao pravni sljednik Hrvatskog saveza zadruga.

Centar ima status javne ustanove koja zastupa i usklađuje interese zadruga i zadružnih saveza, prati i analizira podatke u području zadrugarstva, predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje, pruža stručnu pomoć zadrugama i zadružnim savezima, organizira i provodi izobrazbe i savjetovanja iz područja zadrugarstva, dakle, radi na poslovima unarprjeđivanja i razvoja zadrugarstva u cjelini.

Centar vodi središnju evidenciju zadruga i zadružnih saveza, sukladno Pravilniku o evidenciji zadruga i zadružnih saveza (link), o čemu izdaje potvrde, uvjerenja i druge isprave, koje imaju snagu javne isprave.

Poslovi i ovlasti Centra regulirani su Zakonom o zadrugama (link) i Statutom Centra (link).

 

MISIJA:

Mjerama ekonomske, socijalne i porezne politike, te edukacijom i savjetovanjem stvarati preduvjete za razvoj zadružnog poduzetništva temeljenog na međunarodnim zadružnim načelima i vrijednostima samopomoći, odgovornosti, demokratičnosti, ravnopravnosti   i solidarnosti. 

 

VIZIJA:

Razvijeno i osnaženo zadružno poduzetništvo u svim područjima od poljoprivrede, ribarstva, graditeljstva, trgovine do raznih uslužnih djelatnosti.

 

Tijela Centra su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće čine predsjednik (predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta) i četiri člana (predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i predstavnik zaposlenika Centra).

 

Ustrojstvo Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo

 

Ravnatelj:

Tomislav Klarić - Kukuz

 

Upravno vijeće:

Ana Mandac - predsjednica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Miljenko Rakić - član, Ministarstvo poljoprivrede

Nevenka Benić - članica, Ministarstvo hrvatskih branitelja

Katica Mišković - članica, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

predstavnik zaposlenika

 

 

Copyright © 2019 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo. Sva prava pridržana.